Dit is de Privacy Verklaring van

STYLINN | Interieurontwerp en fotostyling

 • Linn Geertsma

 • Interieurontwerper – stylist

 • Reinwardtstraat 95b

 • 1093HD Amsterdam

 • T: 06-51138235

 • E: info@linngeertsma.com

 

De rechtsverhouding tussen jou en Linn Geertsma komt tot stand onder het Nederlands recht. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt dan ook in overeenstemming met de Nederlandse wet- en regelgeving op het gebied van privacy, met name de Wet bescherming persoonsgegevens en de Archiefwet. Linn Geertsma is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt: Linn Geertsma kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je gebruik maakt van de diensten van Linn Geertsma.

De gegevens worden verwerkt als je deze zelf met Linn Geertsma deelt via het contactformulier, mail of via het aanvragen van te leveren diensten op de website van Linn Geertsma. Ontvanger van de persoonsgegevens: STYLINN | L. Geertsma, oprichter en eigenaar van STYLINN

Linn Geertsma kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Naam

 • Adres

 • Telefoonnummer

 • Email adres

 

Interieurfoto’s voor in het Portfolio van Linn Geertsma: 

Linn Geertsma maakt en/of ontvangt graag foto’s van door Linn Geertsma gerealiseerde interieurprojecten. Deze foto’s zullen alleen worden gebruikt voor het Portfolio van Linn Geertsma, voor een vlog/blog en voor op Linn Geertsma’s social media kanalen.

 

Waarom Linn Geertsma je gegevens nodig heeft: 

Linn Geertsma verwerkt je persoonsgegevens om contact met je op te kunnen nemen als je daarom vraagt. Dat contact kan zowel telefonisch als schriftelijk, per e-mail, whatsapp of per post plaatsvinden. Daarnaast kan Linn Geertsma je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst of opdracht.

Linn Geertsma verwerkt ook persoonsgegevens omdat deze nodig zijn voor de belastingaangifte.

 

Uitschrijven nieuwsbrief: Als je je inschrijft op de nieuwsbrief van Linn Geertsma dan vind je onderaan iedere nieuwsbrief een link om je uit te schrijven. Je ontvangt per direct geen mails meer en Linn Geertsma verwijdert je naam en mailadres binnen vier weken uit het dashboard van het systeem.

 

Hoe lang Linn Geertsma je gegevens bewaart: Linn Geertsma bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. Het bewaren van je gegevens is nodig om de doelen te realiseren, waarvoor je je gegevens met Linn Geertsma hebt gedeeld. Wet- en regelgeving zijn leidend voor de bewaartermijn van facturen.

Delen met anderen: Linn Geertsma verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Diensten van derden: Linn Geertsma maakt voor haar bedrijfsvoering gebruik van onderstaande platformen en diensten:

 • Moneybird

 • hostnet

 • Facebook

 • LinkedIn

 • Instagram

 • Pinterest

 • YouTube

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@linngeertsma.com
Linn Geertsma zal zo snel mogelijk, maar altijd binnen vier weken, op je verzoek reageren. Linn Geertsma wil je er ook op attent maken dat je de mogelijkheid hebt een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligen: Linn Geertsma neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of wanneer je meer informatie wenst over de beveiliging van door Linn Geertsma verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Linn Geertsma via info@linngeertsma.com

Bovenstaande privacyverklaring van Linn Geertsma is geschreven op 21-03-2019